Individueel consult diëtist

Vergoedingen

Dieetadvisering wordt in principe vergoed vanuit de basisverzekering. Meestal heb je geen verwijzing nodig. Hieronder vind je meer informatie over wat dit voor jou betekent.

Vergoedingen

Dieetadvisering wordt tot drie uur vergoed uit de basisverzekering. Wel is dit van invloed op je eigen risico. Kinderen onder de 18 jaar hebben geen verplicht eigen risico. Heb je een aanvullende verzekering? Dan heb je mogelijk recht op meer vergoeding. Dit verschilt verzekeraar en pakket.

Consult bij een diëtist valt dus binnen de basisverzekering van je zorgverzekering. Raadpleeg je polis om te bekijken of je aanvullende vergoeding kan krijgen.

Per 1 januari 2023 heeft Diëtistenpraktijk Rob van der Werf geen contracten meer met de zorgverzekeraars. Na het consult ontvang je een factuur, te betalen via overschrijving. De factuur kan je vervolgens zelf indienen bij jouw zorgverzekering. Afhankelijk van je polis wordt er rond de 75% vergoed.

NB. Een afspraak die niet tijdig (uiterlijk 24 uur van tevoren) is afgezegd, wordt in rekening gebracht en kan niet worden gedeclareerd bij je zorgverzekeraar.

Vergoeding vergoedingen consult dietist zorgverzekering aanvullende verzekering

Verwijzingen

Diëtisten zijn per 1 augustus 2011 vrij toegankelijk. Je kan dus zelf een afspraak plannen. Sommige verzekeraars eisen echter nog wel een verwijzing van een arts, waaronder Aevitea, CZ, Delta Lloyd, Ohra, De Goudse, United Insurance, VVAA, YouCare en Zekur.

Verwijzingen consult dietist afspraak maken geen verwijzing nodig

Privacy, aansprakelijkheid & klachten

Privacy

De diëtist heeft beroepsgeheim. Jouw privacy is dus gewaarborgd. Alles wat je met mij bespreekt, wordt vertrouwelijk behandeld. De verwijzer ontvangt wel een rapportage van de behandeling. Indien je hier bezwaar tegen heeft, kun je dit uiteraard aangeven.

Aansprakelijkheid

De diëtist geeft resultaatgericht advies, zonder dat resultaat kan worden gegarandeerd. Elke aansprakelijkheid ter zake van schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de opvolging door de cliënt van door de diëtist verstrekte adviezen is uitgesloten, tenzij sprake is van aantoonbare opzet of grove schuld van de diëtist.

Klachten

Jouw zorgverlener doet er alles aan goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht je als cliënt onverhoopt toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dat te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kun je een klacht indienen. Diëtistenpraktijk Rob van der Werf is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Meer informatie treft je hier aan.


Dietist consult privacy aansprakelijkheid

Neem direct contact op


Gilze

Maandag
Fysiotherapie Gilze
Lange Wagenstraat 55a
5126 BB Gilze

Sittard

Woensdag
Huisartsenpraktijk SilverStaete
Smithlaan 93
6135 JL Sittard